CV, Anneke vonder Fehr

 

MEDLEMSSKAP:

Medlemsskap: NBK, NBF

 

UTDANNELSE:

1995 – 99: Statens Kunstakademi, Oslo (SKA)

1992 – 94: Hovedfag, Statens Kunst- og Håndverkshøgskole, Oslo (SHKS)

1989 – 92: Statens Kunst- og Håndverkshøgskole, Oslo (SHKS)

 

NASJONALE- OG LANDSDELSUTSTILLINGER:

2019 / 2004: Østlandsutstillingen

2016: Kunsthåndverkernes Årsutstilling

2006 / 2005 / 2004 / 1998: Statens Høstutstilling

2013 / 2007 / 2005: Sørlandsutstillingen

 

GRUPPEUTSTILLINGER / SEPARATUTSTILLINGER / SCREENINGS / STEDSSPESIFIKKE / TEMPORÆRE ARBEIDER:

Ta kontakt for utfyllende CV

vonderfehr@gmail.com / phone: 951 85 152