om / KONTAKT / cv

BE EXTENDED er et prosjekt med flere underprosjekter som går i ulike kunstneriske retninger og forholder seg fleksibelt til ulike rom og steder.

BE EXTENDED består av ca. 50 ulike tekstile objekter, hvor den største er på 16 meter. Det er også produsert videomateriale, lydspor i form av fortellerstemmer og lydverk. Elementene kan behandles som enkeltarbeider og som et helhetlig arbeid.

• • •

Anneke von der Fehr

vonderfehr@gmail.com

mob. +47 951 85 152

Tona Gulpinar

tongul@oslomet.no

mob. +47 951 85 152

• • •

cv: BE EXTENDED

 

Stedsspesifikt arbeid:

Be Extended: Oslo, (temporært), Kontraskjæret, 2019

 

Utstillinger:

Alto Akademiet, Finland, 2018

Sentralgalleriet, Åneby stasjon, 2018

OsloMet, 2017

Foaje Galleriet Notodden, USN, 2017

Ram Galleri, Oslo, 2017

Galleri 69, Oslo, 2017

Årsutstillingen for norske kunsthåndverkere. Hydrogenfabrikken, Fredrikstad, 2016

Åpent atelier. BOO, Oslo Open, 2016

Ram Galleri, 2016

Minitekstil-biennalen i Ukraina, 2015

Fractile Identities. Group Exibition, Venezia, Italia, 2015

Aida museum: Kvinnfolk og slekt, Røst, 2015

 

Konferanser:

Oslofjord Ecologies, Oslo, 2017

Blikk for Barn, sluttkonferanse OsloMet, Oslo 2017

Inbetween practices, Universitetet i Agder, Kristiansand, 2016

Nettverkskonferanse OsloMet, Oslo, 2016

Innovasjonskonferanse, Stord 2015

Nera, Gøteborg, Sverige, 2015

Eecera, Barcelona, Spania, 2015

 

© BE EXTENDED

forskning  /  KUNST  /  Innovasjon